Logo_InfosProjekt
INFOS PROJEKT, s.r.o.
Bajzova 13, 821 08 Bratislava
tel.: +421 (02) 55568070, fax : +421 (02) 55568060
e-mail : infosprojekt@infosprojekt.sk

vcard


Statika pozemných stavieb
Vypracovanie projektov statiky, expertíz
a statických posudkov.

Projektová činnosť
Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie
a projektov pre rekonštrukcie stavieb.

Od roku 1995 sa špecializujeme na projektovanie občianskych, bytových a administratívnych objektov
na základe autorizácie SKSI Ing. Oldřicha Skybu – v kategórii Pozemné stavby a Statika stavieb.


Vybrané realizácie

Hotel Mercure, Žabotova ul., Bratislava

CBC I, II Karadžičova ul., Bratislava

AUPARK, Piešťany

Nákupno-zábavné centrum AUPARK, Košice

Rezidenčný komplex HARMÓNIA, Nitra

Polyfunkčné centrum Olympia, Klincová ul., Bratislava

BAUMAXMARKT, Bratislava

Rodinný dom, Bratislava – Koliba

Rekonštrukcia chaty, Slnečné jazerá, Senec

Bytový dom, Pluhová 55, Bratislava

Skladová hala s administratívnou budovou, Dolné Krškany

Rekonštrukcia výrobnej haly, Bernolákovo

 

 


pas


Statika pozemných stavieb
Development of Static projects, static expertises
and reports.

Projektová činnosť
Elaboration of complete project documentation of building constructions and reconstruction projects.

Since 1995 we have been specialized in projection of civil, residential and administrative buildings on the basis of authorization of SKSI for Building Constructions and Civil Engineering Constructions.


Vybrané realizácie


Hotel Mercure, Žabotova street, Bratislava

CBC I, II Karadžičova street, Bratislava

AUPARK Piešťany

Shopping and entertainment center AUPARK, Košice

Residential complex HARMÓNIA, Nitra

Polyfunctional center Olympia, Klincová ul., Bratislava

BAUMAXMARKT, Bratislava

Family house, Bratislava – Koliba

Reconstruction of cottage Slnečné jazerá, Senec

Residential block, Pluhová 55, Bratislava

Stocking hall with administration building, Dolné Krškany

Reconstruction of Factory building, Bernolákovo